The Last Journey : Rajiv Dixit

Published: Friday, Nov 30,2012, 18:09 IST
 • Bhai Rajiv Dixit's antim padaav
 • Rajiv Bhai's antim darshan
 • Rajiv Dixit's Dead Body in Plane
 • Bharat Swabhiman Parivaar, Baba Ramdev, Acharya Balkrishna
 • Shaheed Bhai Rajiv Dixit's face
 • Rajiv Bhai's Antim Sanskar Yatra at Patanjali Yogpeeth, Hardwar
 • Bhai Rajiv Dixit in van for Antim Sanskar Yatra
 • Baba Ramdev at Antim Sanskaar Sthal
 • Baba Ramdev and Bhai Pradeep Dixit performing funeral ceremony
 • Bhai Rajiv Dixit Ji's Antim Sanskar
 • Bhai Pradeep Dixit performing final rituals
 • Baba Ramdev's Jan Sabha for Rajiv Ji Dixit

Comments (Leave a Reply)

DigitalOcean Referral Badge